MONITOR

Block orange

PRIORITEITEN

Dagelijks worden financiele afdelingen geconfronteerd met vele verzoeken en acties. Die acties vinden hun oorsprong in zowel de externe omgeving (bijvoorbeeld accountants, regelgevers, leveranciers en klanten) als de interne omgeving (bijvoorbeeld hoofdkantoor of andere afdelingen).

To do lijstjes lopen over en prioriteiten wijzigen regelmatig. Dit zorgt voor afleiding.

FOCUS & ONTZORGEN

Montis-Q gaat uit van focus en ontzorgen van de Financial om zo werkdruk te verlagen en werkgeluk te verhogen.

Dat betekent dat jij als Financial je niet moet richten op het opvolgen van uitstaande acties maar dat je, je juist moet richten op de besluitvorming en de ‘uitzonderingen’ die bedrijfsdoelstellingen in gevaar kunnen brengen. Dit verhoogt de kans op het behalen van deze doelstellingen en persoonlijk werkgeluk.

Om een dergelijke situatie te creëren, is het verstandig om de ‘afleidingen’ die je hebt, te beleggen bij een andere partij. Deze partij krijgt als taak om een oogje in het zeil te houden op de voortgang van acties of projecten die je hebt gedelegeerd.

MONITOR

Montis-Q is de partij die je hierin ontzorgt. Wij noemen dit ons ‘Monitor-Level’. Op dit niveau van dienstverlening krijg je support van onze Qonsultants die voor jou de status van acties kunnen opvolgen zonder inhoudelijk betrokken te zijn bij die acties.

Door de ervaring van onze Qonsultants zijn zij in staat om eventuele problemen tijdig te identificeren en deze bespreekbaar te maken. De inhoudelijke verantwoordelijk blijft bij aangewezen personen in de organisatie.

PERIODIEK VERSLAG

In overleg met jou bepalen we de frequentie waarop wij jou op de hoogte houden van de voortgang van de geïdentificeerde acties.

Door deze manier van werken krijgt je op een heldere en overzichtelijke wijze inzicht in de voortgang van jouw prioriteiten.

Call Now Button