MONTIS-Q

Montis-Q is in 2018 opgericht door Jan Koudstaal en Joost Ruikes. Deze stap is voortgekomen uit een vriendschap die is ontstaan  bij KPMG en Fokker waar zij intensief met elkaar hebben samengewerkt. Tijdens deze samenwerking kwamen zij tot de conclusie dat ze beide dezelfde filosofie aanhangen: kennis is belangrijk, maar enthousiasme brengt iets in gang.

MISSIE

Het is onze missie om bij te dragen aan het werkgeluk van jou als Financial. Ons motto is dan ook: Finance with a smile! Dit doen wij door te ontzorgen, door ondersteuning te bieden zodat jij als Financial in de gelegenheid wordt gesteld je te kunnen focussen op jouw prioriteiten en de noodzakelijke besluitvorming. Dit alles met een lach.

VISIE

In onze visie is een hoogwaardige niveau van inhoudelijke kennis en kwaliteit een basisvoorwaarde. Het verschil wordt gemaakt door de mens, de benadering en de vorm. Montis-Q wil voor jou de keuze zijn vanwege onze persoonlijke, teamgerichte en menselijke aanpak.

ERVARING

Omdat wij ervaring hebben in zowel het bedrijfsleven als de financiële dienstverlening hebben we een brede kijk op Finance. Wij hebben de theorie en de praktijk samen zien komen, zowel vanaf de zijlijn als vanuit het veld. Wij weten waar Financials tegenaan kunnen lopen en zoeken het team of die persoon die op dat moment het beste past om de opdracht succesvol af te ronden. Dat doen wij met een betrouwbare groep van specialisten met wie wij nauw samenwerken.

Lees meer over onze teamleden

“knowledge is power, but enthusiasm pulls the switch!”

 Onze kernwaarden

M

ensgericht: Wij werken vanuit de overtuiging dat de mens centraal moet staan in het realiseren van de doelen die onze klanten en wij gezamenlijk willen bereiken.

O

precht: Wij rapporteren en communiceren zuiver en betrouwbaar en doen dat welgemeend zonder dat er twijfel ontstaat over de strekking van de boodschap.

N

uancerend: Wij belichten de situaties vanuit meerdere dimensies om zo een vollediger beeld van de situatie te kunnen schetsen.

T

oegewijd: Wij voeren ons werk uit met aandacht en zorg en wij zijn actief en betrokken om de doelstellingen van onze klant te bereiken.

I

nspirerend: Wij inspireren en motiveren elkaar en onze omgeving, stellen elkaar vragen en dagen elkaar uit om continu te leren en om gezamenlijk tot de beste resultaten te komen.

S

pontaan: Wij benaderen de omgeving op een opgewekte en hartelijke wijze waarbij ruimte is voor intuïtie zodat wij in een ongedwongen en open sfeer kunnen samenwerken.

Q

lantgericht: Wij houden oog op wat belangrijk is voor jou.

Call Now Button