Qonsulting

 Versterk het draagvlak van de financiële afdeling in jouw organisatie

Jouw financiële afdeling is verantwoordelijk voor juiste financiële rapportages. Deze vormen niet alleen de basis voor interne strategische keuzes, maar ook externe verslaggeving. Financieel beleid of processen kunnen om verandering vragen. Verbetering die de organisatie toekomstbestendig maakt. Versterk het draagvlak in jouw organisatie met onze Qonsultants.

Accounting

Inzicht begint bij een juiste financiële rapportage, op basis van eenduidig verwerkte transacties en volgens goed toegepaste accounting standaarden. Zet een Qonsultant in voor het toepassen van accounting frameworks en ontwerpen van het accounting manual. Meer weten

Audit Support

Bereid je accountantscontrole voor en bespaar tijd en accountantskosten. Laat je door een Qonsultant ondersteunen met balansdossiers, accounting papers en een soepele samenwerking met de externe accountant.  Meer weten

Strategie

Het management van de organisatie vraagt om juiste en tijdige management informatie voor het maken van strategische keuzes. Zet een Qonsultant in bij het definiëren van KPI’s en verbeteren van financiële processen. Meer weten

“Geluk vind je pas wanneer je je weet vrij te maken van alles wat je afleidt”

 Financial support op drie niveaus

MONTISQ_MONITOR

MONITOR

Wij monitoren de acties die je in de organisatie hebt belegd en rapporteren periodiek over de status van deze acties. Meer weten

MONTISQ_COACH

COACH

Wij assisteren jouw team met het uitvoeren van werkzaamheden en tegelijkertijd dragen wij onze kennis over om te zorgen dat de kennis ook in de toekomst gewaarborgd blijft. Meer weten

MONTISQ_EXECUTE

EXECUTE

Wij voeren werkzaamheden uit als verlengstuk van jouw organisatie om tijdelijk de specifieke financiële kennis te leveren en de daarbij behorende tijdelijke capaciteit in te vullen. Meer weten

  WAT JE VAN MONTIS-Q QONSULTING KUNT VERWACHTEN

Montis-Q Qonsulting ondersteunt jou met financieel advies. Dit begint met een inventarisatie van jouw financiële vraagstuk en het afbakenen van de werkzaamheden om dit vraagstuk op te lossen. Is dit helder, dan gaan onze Qonsultants direct aan de slag met jouw opdracht. Kies met ons als partner voor het succes van jouw organisatie en je eigen werkgeluk.

 WAAROM JIJ VOOR MONTIS-Q KIEST

Balanscontrole, internal control frameworks, kpi’s? Hier is Montis-Q in thuis. Jij profiteert hier extra van, doordat onze interimmers en Qonsultants onderling vaktechnisch overleg voeren over financiële vraagstukken. Jij haalt dus één partij in huis die steunt op een heel team van financieel experts.

  FINANCE WITH A SMILE

Montis-Q Qonsulting is onderdeel van Montis-Q, een jong financieel adviesbureau in Rotterdam. Dat wij er voor opdrachtgevers zijn bij tactische en strategische finance vraagstukken spreekt voor zich. Waar wij ons in onderscheiden is onze bevlogenheid, klantgerichtheid en passie voor finance.

  EEN GREEP UIT ONZE KLANTEN

Call Now Button