.

  WAARBIJ KUNNEN WE ONTZORGEN?

Een hoog niveau van inhoudelijke kennis en kwaliteit zijn basisvoorwaarden voor onze dienstverlening. Montis-Q maakt het verschil door de mens centraal te zetten en de benaderingsvorm daarop aan te passen. Wij leveren focus. De jarenlange ervaring van de Montis-Q Qonsultants, zowel binnen als buiten de audit, stelt ons in staat jou bij te staan bij de onderwerpen waar een financiële afdeling mee wordt geconfronteerd.

AUDIT & REVIEW SUPPORT

Wij kunnen je ontzorgen door je bij te staan bij de voorbereidingen op de accountantscontrole. Daarnaast kunnen wij je inzicht geven in jouw financiële posities en risico’s door het uitvoeren van o.a. onafhankelijke balansreviews, de implementatie en review van internal control frameworks etc. Meer weten

FINANCIAL ACCOUNTING SUPPORT

Wij bieden ondersteuning op het gebied van jouw Financial Accounting vraagstukken. Door onze brede ervaring en oplossingsgerichte benadering zijn wij in staat Accounting vraagstukken uit te werken onder diverse Accounting Frameworks. Meer weten

MANAGEMENT (ACCOUNTING) SUPPORT

Onze brede ervaring stelt ons in staat jou bij te staan bij Management (Accounting) vraagstukken. Van het ontwikkelen van KPI-sets en management rapportage systemen tot het geven van advies op het gebied van strategische keuzes en overige bedrijfseconomische vraagstukken. Wij denken met je mee! Meer weten

“Geluk vind je pas wanneer je  je weet vrij te maken van alles wat je afleidt”

  HOE KUNNEN WE ONTZORGEN?

Montis-Q is de partij die ondersteuning biedt als verlengstuk van het Management. Door onze Menselijke, Oprechte, Nuancerende, Toegewijde, Inspirerende, Spontane en Qlantgerichte werkwijze, creëren wij gezamenlijk met jou draagvlak in de organisatie. Dat is effectief en draagt bij het aan realiseren van jullie doelen. Dat biedt jou de gelegenheid om je te focussen en om jouw werkgeluk en dat van je collega’s tot een hoger niveau te brengen.

Wij ontzorgen door drie niveaus van ondersteuning te bieden. Gezamenlijk met jou bepalen we welk niveau het beste bij jouw situatie past. Verandert de situatie, dan veranderen wij met je mee.

MONTISQ_MONITOR

MONITOR

Wij monitoren de acties die je in de organisatie hebt belegd en rapporteren periodiek over de status van deze acties. Meer weten

MONTISQ_COACH

COACH

Wij assisteren jouw team met het uitvoeren van werkzaamheden en tegelijkertijd dragen wij onze kennis over om te zorgen dat de kennis ook in de toekomst gewaarborgd blijft. Meer weten

MONTISQ_EXECUTE

EXECUTE

Wij voeren werkzaamheden uit als verlengstuk van jouw organisatie om tijdelijke de specifieke financiële kennis te leveren en de daarbij behorende tijdelijke capaciteit in te vullen. Meer weten

  EEN GREEP UIT ONZE KLANTEN

  WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn een team van professionals. Het is onze missie om bij te dragen aan het werkgeluk van jou als Financial. Ons motto is dan ook: Finance with a smile! Dit doen wij door te ontzorgen, door ondersteuning te bieden zodat jij als Financial in de gelegenheid wordt gesteld je te kunnen focussen op jouw prioriteiten en de noodzakelijke besluitvorming. Dit alles met een lach.

Call Now Button