Vast
Zaandam
Geplaatst 2 maanden geleden.

TeamLead Finance Accounting BNL

💡Over Fiege

Fiege Nederland is op zoek naar een dynamische en ervaren kandidaat voor de functie van Teamlead Finance Accounting BNL. Fiege Nederland maakt deel uit van één van de toonaangevende logistieke en warehousingbedrijven in Europa. Met ongeveer 23.500 medewerkers op zo’n 135 locaties in 15 verschillende landen behoren ze tot de top van de logistieke sector. Als innovatieleider in de branche biedt Fiege het beste op het gebied van logistiek, digitale diensten, vastgoed en venture capital. Fiege is een familiebedrijf dat in 1873 werd opgericht door Joan Joseph Fiege en nu door de vijfde generatie wordt geleid. Hun kernwaarden zijn dan ook familiewaarden, respectvolle omgang met elkaar en gewetensvol handelen.

Vanuit hun moderne logistieke dienstverleningscentra in Zaandam en Westzaan verzorgt Fiege diverse activiteiten in Nederland. Fiege is gespecialiseerd in de warehousing en het transport van grote meubelzaken en een aantal klanten in verschillende branches zoals Fashion, Retail, e-Commerce en Healthcare. Vanuit hun Business Unit Healthcare verzorgt Fiege geconditioneerd transport voor de gezondheidszorg. Dit betreft het transport van geneesmiddelen en andere aan zorg gerelateerde producten naar apotheken, ziekenhuizen, zorginstellingen en dierenartspraktijken.

Fiege biedt een unieke kans voor een finance professional om een leidinggevende rol te vervullen in het managen van hun financiële en accounting activiteiten in Nederland en België. Je bent verantwoordelijk voor het toezicht op alle financiële en accounting operaties, waarbij je de nauwkeurigheid, compliance en strategische afstemming met de organisatiedoelstellingen waarborgt. Als jij een gedreven financieel leider bent met bewezen ervaring, en als je gedijt in een snel evoluerende, samenwerkingsgerichte omgeving, dan moedigen we je aan om te solliciteren en deel uit te maken van de voortdurende groei en het succes van FIEGE.

💼Wat ga je doen?

 • Je stuurt efficiënte processen aan voor werkkapitaal- en cashflowmanagement om de financiële middelen te optimaliseren.
 • Je leidt het maandelijkse afsluitproces, houdt toezicht op accruals en zorgt voor de integriteit van financiële gegevens.
 • Je geeft sturing bij de toepassing van boekhoudregels en bevordert een cultuur van nauwkeurigheid en compliance.
 • Je voert grondige balanscontroles uit, waarbij financiële transparantie en nauwkeurigheid worden gewaarborgd.
 • Je voert beoordelingen en analyses uit van het loonjournaal, waarbij naleving en nauwkeurigheid worden gegarandeerd.
 • Je zorgt voor strikte naleving van de wettelijke rapportagevereisten, handhaving van de regelgeving.
 • Je onderhoudt nauwe relaties met zowel interne (bijv. shared service center) als externe partijen (bijv. belastingdienst en andere externe dienstverleners).
 • Je initieert, leidt en stuurt diverse financiële projecten aan om operationele efficiëntie en effectiviteit te verbeteren.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor zowel de interne als externe audits.
 • Je geeft leiding aan de boekhoudafdelingen in de Benelux.

🎯Wie ben jij?

 • Je hebt een masterdiploma in Accounting, Finance of een gerelateerd vakgebied.
 • Je hebt 4-8 jaar relevante werkervaring in finance, accounting, of een gerelateerd vakgebied.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het leiden van een finance- of accountingteam.
 • Je hebt een grondig begrip van financiële principes, accountingstandaarden en regelgeving.
 • Je blinkt uit in analytische en probleemoplossende vaardigheden.
 • Je bent bedreven vaardigheid in zowel ERP-systemen als Microsoft Excel.
 • Je beschikt over effectieve communicatie- en interpersoonlijke vaardigheden.
 • Je hebt het vermogen om zelfstandig en samenwerkend te werken in een snel veranderende omgeving.
 • Je bent bereid om te reizen tussen Zaandam (Nederland), Eindhoven en Antwerpen (België) indien nodig.
 • Je bent vloeiend in zowel het Nederlands als het Engels, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Ervaring in de logistiek- of opslagindustrie is een pluspunt.
 • Je hebt leiderschapskwaliteiten en een proactieve mentaliteit gedemonstreerd.

🏆Wat biedt Fiege jou?

✔️ Werken in een familiebedrijf.
Als onderdeel van de FIEGE-familie neemt Fiege verantwoordelijkheid voor jou. Flexibele werktijdmodellen en ouderschapsverlof stellen je in staat om je gezinsleven vrij te organiseren. Uiteraard wordt er goed voor je gezorgd bij je soepele terugkeer.
✔️Jouw persoonlijke carrièrepad.
Fiege biedt je veel vrijheid voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling. In hun Fiege Academy vind je modulaire trainingsmogelijkheden waarmee je jouw eigen carrièrepad kunt bepalen.
✔️Een gastvrije cultuur vanaf dag één bij Fiege.
Het is belangrijk voor Fiege dat je je bij hun op je gemak voelt. Je kunt rekenen op een gestructureerde onboarding en een behulpzaam team. Bovendien hechten ze waarde aan een waarderende managementcultuur en een familiaire werksfeer.

📩Dat is wat voor Fiege telt

Voor hun zijn kwalificaties belangrijk – ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, seksuele oriëntatie/identiteit, evenals sociale, etnische en religieuze achtergrond. Fiege verwelkomt sollicitaties van mensen uit diverse achtergronden.

 

 

💡about Fiege

Fiege Netherlands is seeking a dynamic and experienced individual to join the organization as the Team Lead Finance Accounting BNL. Fiege Netherlands is a part of one of the leading logistics and storage companies in Europe. At Fiege Logistics they employ around 23,500 people at around 135 locations in 15 different countries. As an innovation leader in the industry, they offer the best of logistics, digital services, real estate and ventures. Fiege has been a family business since it was founded by Joan Joseph Fiege in 1873 and is now run by the fifth generation. Their core values therefore include family life, respectful interaction with each other and conscientious action.

Fiege provides various activities in the Netherlands from our modern logistics service centers in Zaandam and Westzaan. They specialize in the warehousing and transport of large furniture stores and a number of customers in various branches such as Fashion, Retail, e-Commerce and Healthcare.  From their Business Unit Healthcare, Fiege realizes conditioned transport for the healthcare industry. This concerns the transport of medicines and other Healthcare-related products to pharmacists, hospitals, healthcare institutions and veterinary practices.

Fiege offers a unique opportunity for a finance professional to take on a leadership role in managing their finance and accounting activities across the Netherlands and Belgium. You will be responsible for overseeing all finance and accounting operations, ensuring accuracy, compliance, and strategic alignment with organizational goals. If you are a driven finance leader with a proven track record and thrive in a fast-paced, collaborative environment, we invite you to apply and be a part of Fiege’s continuous growth and success.

💼WHAT ARE YOU GOING TO DO?

 • You drive efficient working capital and cashflow management processes to optimize financial resources.
 • You lead the monthly close process, overseeing accruals and ensuring the integrity of financial data.
 • You offer guidance on applying accounting rules, fostering a culture of accuracy and compliance.
 • You conduct thorough balance sheet reviews, ensuring financial transparency and accuracy.
 • You perform reviews and analysis of the Payroll Journal, ensuring compliance and accuracy.
 • You ensure strict adherence to statutory reporting requirements, maintaining regulatory compliance.
 • You maintain close relationships with both internal (e.g. shared center and external parties (e.g. tax authorities and other third party service providers)
 • You initiate, lead and drive various finance projects to enhance operational efficiency and effectiveness.
 • You are the first point of contact for both the internal and external audits.
 • You will lead the accounting departments the Benelux.

🎯WHO ARE YOU?

 • You have a Masters Degree in Accounting, Finance, or a related field.
 • You have 4-8 years of relevant work experience in finance, accounting, or a related field.
 • You have proven experience in leading a finance or accounting team.
 • You possess a strong understanding of financial principles, accounting standards, and regulations.
 • You excel in analytical and problem-solving skills.
 • You demonstrate proficiency in both ERP and Microsoft Excel.
 • You have effective communication and interpersonal skills.
 • You have the ability to work independently and collaboratively in a fast-paced environment.
 • You are willing to travel between Zaandam (the Netherlands), Eindhoven and Antwerp (Belgium) as needed.
 • You are fluent in Dutch and English, both written and spoken.
 • Experience in the logistics or storage industry is a plus.
 • You have demonstrated leadership abilities and a proactive mindset.

🏆WHAT DOES FIEGE OFFER YOU?

✔️ Working in a family business.
As part of the FIEGE Family, we take responsibility for you. Flexible working time models and parental leave allow you to organize your family life freely. Of course, your smooth re-entry is taken care of.

✔️Your individual career path.
We offer you a lot of freedom for your personal and professional development. In our Fiege Academy, you will find modular training opportunities that allow you to determine your own individual career path.

✔️Fiege welcoming culture from day one.
It is important to us that you feel comfortable with us. You can expect structured onboarding and a helpful team. In addition, we pay attention to an appreciative management culture and a family-like working atmosphere.

📩THAT’S WHAT COUNTS FOR FIEGE

For them, qualifications count – regardless of age, gender, disability, sexual orientation/identity as well as social, ethnic and religious origin. We welcome applications from people from diverse backgrounds.

Geïnteresseerd?

of heb je vragen? Neem contact op met het Qonnecting team!
🙋 Iryna Muntian (iryna.muntian@montis-q.nl)
🙋 Merel Jäger (merel.jaeger@montis-q.nl)
🙋‍♂️ Jan Koudstaal (jan.koudstaal@montis-q.nl).

Je hebt ook de mogelijkheid om het onderstaande formulier in te vullen en we zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

Fulltime

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.