Vast
Zaandam
Geplaatst 1 maand geleden.

Teamlead Business Analytics BNL (BU Controlling)

💡Over Fiege

Fiege Benelux is op zoek naar een dynamische en ervaren kandidaat voor de functie van Teamlead Business Analytics BNL (BU Controlling). Fiege Benelux maakt deel uit van één van de toonaangevende logistieke en warehousingbedrijven in Europa. Met ongeveer 23.500 medewerkers op zo’n 135 locaties in 15 verschillende landen behoren ze tot de top van de logistieke sector. Als innovatieleider in de branche biedt Fiege het beste op het gebied van logistiek, digitale diensten, vastgoed en venture capital. Fiege is een familiebedrijf dat in 1873 werd opgericht door Joan Joseph Fiege en nu door de vijfde generatie wordt geleid. Hun kernwaarden zijn dan ook familiewaarden, respectvolle omgang met elkaar en gewetensvol handelen.

Fiege verzorgt uiteenlopende logistieke activiteiten in Nederland en België, vanuit onze moderne logistieke dienstverleningscentra in Zaandam, Westzaan, Puurs en Boom. Fiege is gespecialiseerd in warehousing en transport in branches als Fashion, Retail, e-Commerce en Healthcare. Vanuit hun Business Unit Healthcare verzorgt Fiege geconditioneerd transport voor de gezondheidszorg. Dit betreft het transport van medicijnen en andere aan zorg gerelateerde producten naar apotheken, ziekenhuizen, zorginstellingen en dierenartspraktijken.

Fiege biedt een unieke kans voor een finance professional om een leidinggevende rol te vervullen in het managen van hun business analytics activiteiten in Nederland en België. Als jij een gedreven financieel leider bent met bewezen ervaring, en als je gedijt in een snel evoluerende, samenwerkingsgerichte omgeving, dan moedigen we je aan om te solliciteren en deel uit te maken van de voortdurende groei en het succes van FIEGE.

💼Wat ga je doen?

 • Je ziet jezelf als het “commerciële geweten” en fungeert als sparringpartner voor het management op zakelijke onderwerpen.
 • Je neemt de leiding over de relevante site- en bedrijfscontrollers.
 • Je begeleidt en ondersteunt onze lokale controllers bij het opstellen van maandelijkse en jaarlijkse financiële overzichten, prognoses en budgetplanning.
 • In samenwerking met de CFO, andere relevante afdelingen en Corporate Controlling, ontwikkel je basisplannings- en prognoseconcepten en stel je bijbehorende richtlijnen op.
 • Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de processen voor daadwerkelijke resultaten, prognoses en begrotingen, inclusief het bieden van ondersteuning aan de lokale controllingafdelingen bij technische vraagstukken.
 • De holistische analyse van de economische situatie van de BU of de bijbehorende rapportage-eenheden, inclusief communicatie met de CFO/MD (inclusief coördinatie en voorbereiding van BU-reviews), maakt ook deel uit van jouw taken.
 • Je voert commerciële evaluaties uit van businesscases, bedrijfsmodellen/producten door middel van winstgevendheids- en risicoanalyses, en beoordeelt investerings- en participatieprojecten aan de hand van geschikte KPI’s.
 • Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van IPB-beoordelingen (FIEGE interne projectboard).
 • Door continu zwakke punten te analyseren, identificeer je potentieel voor verbetering (processen, resultaten, enz.) en ontwikkel je passende maatregelen.
 • Als lid van de “revenue management community” zet je proactief in op klantenopbrengsten en contractbeheer binnen de BU, waaronder het herzien/optimaliseren van prijsmodellen, uitbreiden van services en onderhandelingen over prijzen.
 • Je zorgt voor hoogwaardige voorbereiding van “Action-Tracker-Calls” en bewaakt de genomen maatregelen binnen de BU.
 • Je bent actief betrokken bij het opzetten en zorgen voor BU-brede projectcontrole, van aanbesteding tot dagelijkse bedrijfsvoering.

🎯Wie ben jij?

 • Je hebt een masterdiploma in economie met een focus op controlling, financiën of een vergelijkbare kwalificatie.
 • Je hebt 3-5 jaar diepgaande praktijkervaring, bij voorkeur op het gebied van contract-/transportlogistiek.
 • Sterke affiniteit met IT/BI, met name expertise in MS Excel en PowerPoint, PowerBi en SAP (FI, CO, SD; bij voorkeur ervaring met S/4 HANA).
 • Je staat bekend om je onafhankelijke, doelgerichte en systematische manier van werken en een gevoel van verantwoordelijkheid.
 • Je hebt een ondernemende instelling en vindt het leuk om “beyond the numbers” te werken.
 • Je beschikt over sterke communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden, waardoor effectieve samenwerking met business controllers en andere belanghebbenden mogelijk is.
 • Je bent flexibel en in staat om internationaal te reizen (Nederland; België).
 • Je hebt een proactieve mentaliteit met een focus op continue verbetering en het stimuleren van innovatie in relevante processen.
 • Je kunt zelfstandig werken en als onderdeel van een team in een snel veranderende en dynamische omgeving.

🏆Wat biedt Fiege jou?

✔️ Werken in een familiebedrijf.
Als onderdeel van de FIEGE-familie neemt Fiege verantwoordelijkheid voor jou. Flexibele werktijdmodellen en ouderschapsverlof stellen je in staat om je gezinsleven vrij te organiseren. Uiteraard wordt er goed voor je gezorgd bij je soepele terugkeer.
✔️Jouw persoonlijke carrièrepad.
Fiege biedt je veel vrijheid voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling. In hun Fiege Academy vind je modulaire trainingsmogelijkheden waarmee je jouw eigen carrièrepad kunt bepalen.
✔️Een gastvrije cultuur vanaf dag één bij Fiege.
Het is belangrijk voor Fiege dat je je bij hun op je gemak voelt. Je kunt rekenen op een gestructureerde onboarding en een behulpzaam team. Bovendien hechten ze waarde aan een waarderende managementcultuur en een familiaire werksfeer.

📩Dat is wat voor Fiege telt

Voor hun zijn kwalificaties belangrijk – ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, seksuele oriëntatie/identiteit, evenals sociale, etnische en religieuze achtergrond. Fiege verwelkomt sollicitaties van mensen uit diverse achtergronden.

 

 

💡About Fiege

FIEGE Benelux is seeking a dynamic and experienced individual to join the organization as the Team Lead Business Analytics BNL (BU Controlling). FIEGE Benelux is a part of one of the leading logistics companies in Europe. At FIEGE Logistics they employ around 23,500 people at around 135 locations in 15 different countries. As an innovation leader in the industry, they offer the best of logistics, digital services, real estate and ventures. FIEGE has been a family business since it was founded by Joan Joseph Fiege in 1873 and is now run by the fifth generation. Their core values therefore include family life, respectful interaction with each other and conscientious action.

Fiege provides various activities in the Netherlands and Belgium, from their modern logistics service centers in Zaandam, Westzaan, Puurs and Boom. They specialize in the warehousing and transport in various branches such as Fashion, Retail, e-Commerce and Healthcare.  From their Business Unit Healthcare, Fiege realizes conditioned transport for the healthcare industry. This concerns the transport of medicines and other Healthcare-related products to pharmacists, hospitals, healthcare institutions and veterinary practices.

FIEGE offers a unique opportunity for a finance professional to take on a leadership role managing their business analytics activities across the Netherlands and Belgium. If you are a driven finance leader with a proven track record and thrive in a fast-paced, collaborative environment, we invite you to apply and be a part of FIEGE´s continuous growth and success.

💼What are you going to do?

 • You see yourself as the “commercial conscience” and are a sparring partner for the management on business topics
 • You take on the management of the relevant site/business controllers
 • You guide and support our local controllers with monthly and annual financial statements, forecasts and budget planning
 • In this context, you will create basic planning and forecasting concepts and corresponding guidelines in coordination with the CFO, other relevant overhead functions and Corporate Controlling.
 • You will be responsible for the corresponding process coordination of actual, FC and budget, including supporting the local controlling departments with technical questions.
 • The holistic analysis of the economic situation of the BU or the corresponding reporting units including communication to the CFO/MD (including coordination and preparation of BU reviews) is also part of your tasks.
 • Commercial evaluation of business cases (IPB), business models/products by means of profitability and risk analyses and evaluation of investment and participation projects using suitable KPIs is also part of your role.
 • You will be responsible for conducting IPB reviews (FIEGE internal project board)
 • By continuously carrying out weak point analyses, you identify potentials for improvement (processes, results, etc.) and develop appropriate measures
 • You are part of the “revenue management community” and establish proactive customer revenue and contract management (review/optimization of pricing models, creeping service expansion, price negotiations, …) in the BU
 • You will be responsible for ensuring high-quality “Action-Tracker-Call“ preparation and monitoring of measures for the BU
 • You will be actively involved in setting up and ensuring BU-wide project control (from tendering to day-to-day business).

🎯Who are you?

 • You have a Master’s Degree in economics with a focus on controlling, finance or a comparable qualification
 • You have 3-5 years of profound practical knowledge, preferably in the area of contract/transport logistics
 • High IT/BI affinity, in particular expertise in MS Excel and PowerPoint, PowerBi and SAP (FI, CO, SD; ideally experience with S/4 HANA)
 • You are characterized by an independent, goal-oriented and systematic way of working and a sense of responsibility
 • You have an entrepreneurial understanding and enjoy working “beyond the numbers”
 • You possess strong communication and interpersonal skills, allowing effective collaboration with business controllers and other stakeholders.
 • You are flexible and able to travel internationally (Netherlands; Belgium)
 • You exhibit a proactive mindset with a focus on continuous improvement and driving innovation in relevant processes.
 • You can work independently and as part of a team in a fast-paced and dynamic environment.

🏆What does Fiege offer you?

✔️ Working in a family business.
As part of the FIEGE Family, we take responsibility for you. Flexible working time models and parental leave allow you to organize your family life freely. Of course, your smooth re-entry is taken care of.

✔️Your individual career path.
We offer you a lot of freedom for your personal and professional development. In our Fiege Academy, you will find modular training opportunities that allow you to determine your own individual career path.

✔️Fiege welcoming culture from day one.
It is important to us that you feel comfortable with us. You can expect structured onboarding and a helpful team. In addition, we pay attention to an appreciative management culture and a family-like working atmosphere.

📩That’s what counts for Fiege

For them, qualifications count – regardless of age, gender, disability, sexual orientation/identity as well as social, ethnic and religious origin. We welcome applications from people from diverse backgrounds.

Geïnteresseerd?

of heb je vragen? Neem contact op met het Qonnecting team!
🙋 Iryna Muntian (iryna.muntian@montis-q.nl)
🙋 Merel Jäger (merel.jaeger@montis-q.nl)
🙋‍♂️ Jan Koudstaal (jan.koudstaal@montis-q.nl).

Je hebt ook de mogelijkheid om het onderstaande formulier in te vullen en we zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

Fulltime

Solliciteer online

Een geldig telefoonnummer is vereist.
Een geldig e-mailadres is verplicht.