COACH

Block orange

VERANDERENDE OMGEVING 

Vanuit de praktijk zien wij dat financiële afdelingen geraakt worden door verstoringen, eisen of veranderingen vanuit de externe omgeving. Deze hebben invloed op de inrichting van toekomstige bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen.

Enkele voorbeelden

  • Veranderde Accounting Standards die een structurele impact hebben op financiële processen en systemen;
  • Eisen vanuit de regelgevers of handhavers dat het bedrijf Position Papers opstelt met onderbouwingen voor de gekozen Accounting Treatment;
  • Incidentele trajecten (verstoring) om de interne controle omgeving in kaart te brengen en te verbeteren;
  • Veranderingen ten aanzien van vorm, inhoud en periodiciteit van management rapportages vanwege een overname of een fusie.

INHOUDELIJK KENNIS

Veelal is specialistische kennis nodig om deze verstoringen, eisen of veranderingen te kunnen ondervangen en eventuele wijzigingen in bedrijfsprocessen of standaarden te implementeren. Hier kunnen de Qonsultants van Montis-Q je in bijstaan.

COACH

Wij noemen dit niveau van dienstverlening “Coach”. Onze Qonsultants staan je bij door een oplossing aan te dragen en jou en je collega’s te coachen tijdens de implementatie. Je bereikt hiermee een gedragen oplossing die door en met jouw collega’s tot stand is gekomen en geïmplementeerd.

Call Now Button