college jaareindetips

Ik zit in mijn werkkamer. Het is kwart voor negen, de kinderen slapen als roosjes en Bas is aan het werk. Er heerst een serene stilte in huis en ik geniet er met volle teugen van. Ook de kerstboom staat, kleurig versierd en er prijken al wat pakjes onder. Zelfs eentje met mijn naam erop. Ik zit op mijn fauteuil met een lekkere deken over me heen en mijn laptop op schoot. Vanavond heb ik een glas wijn voor mezelf ingeschonken, om alvast een beetje de aankomende kerstvakantie te vieren. Dat draagt natuurlijk niet echt bij aan de kwaliteit van mijn college (of juist wel, net hoe je het bekijkt ?), dus ik probeer me zo goed en zo kwaad als maar kan te concentreren op dit laatste college van 2019. Er is natuurlijk geen beter passend onderwerp dan de Jaarafsluiting en Jaarrekeningcontrole en in overleg met de decaan heb ik besloten om het kort maar krachtig te houden. Het is duidelijk dat iedereen een beetje aan het einde van zijn / haar Latijn is en het is dan ook mijn belangrijkste doel om iedereen te doordringen van het GROTE, misschien wel het GROOTSTE belang, van het feit dat er goede en duidelijke afspraken tussen accountant en opdrachtgever worden gemaakt voor het nieuwe jaar. Want niks werkt efficiënter dan een goed georganiseerd proces waarin iedereen van elkaar weet wat te verwachten. Zoals dat geldt voor de meeste dingen in ons leven. Het belang van expectation management dus, zoals dat ook wel zo mooi heet. Andere punten van belang voor 2020 die ik ter herhaling ook nog even ga aanstippen zijn:

de management letter

 • goed doorspreken van de letter die in het najaar door de accountant is uitgebracht
 • oplossen van tekortkomingen in de interne controle
 • adresseren van overige aandachtspunten uit de letter

alle belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving

 • Dutch GAAP Grootonderhoud voorziening
 • IFRS 16

implementatie van de nieuwe standaarden

 • documenteren en met de accountant bespreken / afstemmen van alle (theoretische) keuzes en praktische uitwerkingen
 • gestructureerd beschikbaar stellen voor de accountant van alle onderbouwende documenten (berekeningen, contracten, etc.) om de jaareinde posities te onderbouwen

op handen zijnde fiscale wijzigingen

 • Belastingplan 2020 dat in werking treedt op 01 januari 2020:
 • gedeeltelijke verlaging tarieven vennootschapsbelasting
 • introductie renteaftrekbeperking (minimumkapitaalregel) voor banken en verzekeraars
 • aanpassing definitie ‘vast inrichting’ naar aanleiding van het multilateraal instrument
 • introductie mogelijkheid tot herziening earningsstrippingbeschikking
 • verruiming vrijstellingen overheidsondernemingen
 • verlaging Vpb-tarief en het aanpassen van latenties

Ik kijk naar wat ik op papier heb gekrabbeld en denk dat ik er zo wel zo’n beetje ben. Dit zijn de belangrijkste onderwerpen om de studenten zo net nog mee te geven voordat we 2020, letterlijk, in knallen. Morgenochtend vroeg zal ik alles nog even in een paar slides zetten, maar nu ben ik te moe. Ik sla mijn werk op, zet mijn laptop weg en met mijn glas wijn in de hand zit ik nog wat te mijmeren en het afgelopen jaar te overdenken. Ongelooflijk dat het einde alweer in zicht is.Ik merk dat ik begin weg te dommelen en houd het voor gezien voor vandaag. Morgen weer een nieuwe dag met nieuwe rondes en nieuwe kansen. Fijne Kerstvakantie!

Call Now Button